logo PTH
<= POWRÓT


webmaster
Hydrobiologia w Internecie     o r g a n i z a c j e
 Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne - Strona Główna
 SIL - Societas Internationalis Limnologiae
  strony XXIX Zjazdu SIL w Lahti (8-15 sierpień 2004 r.)
 American Society of Limnology and Oceanography
 Freshwater Biology Association

     c z a s o p i s m a
 Journal of Limnology - pismo Italian Inst. of Limnol.- pełne texty ON LINE
 Limnology and Oceanography
 Hydrobiologia
 Aquatic Ecology
  Archiv fur Hydrobiologie
 SCOPE Newsletter - biuletyn Europejskiego Komitetu ds Fosforu w ¦rodowisku

     o ¶ r o d k i   n a u k o w e
 Max Planck Institute for Limnology, Plon
 Lammi Biological Station, Univ. Helsinki
  Dept. of Lakes, National Environmental Research Institute, Silkeborg
 Institute of Limnology, Austrian Academy of Science
 Dept. of Ecology, Lund University
  The Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen
 Dept. of Aquatic Ecology, Wageningen University
 Lake Biwa Research Institute
 Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory
 Experimental Lakes Area, Ontario, Canada
 Center for Limnology, University of Wisconsin, Madison

     v a r i a
 Krótka biografia prof. Alfreda Lityńskiego (strony 1 LO w Suwałkach)
 Relacja z odsłonięcia tablicy ku czci Alfreda Lityńskiego (strony Wigierskiego PN)
 Water Words - słownik pojęć zwi±zanych z wod± (Univ. of Texas)
 Shallow Lakes - Eutrophication & Biomanipulation by B. Moss /SCOPE 29 (1998)/
 The British Desmids by W.G. Ralfs /London 1868/ - elektroniczny reprint
 SWALE - Shallow Wetland Lake Function in a Changing European Environment
  Wszystko o E.Hutchinsonie
 Secchi Dip-in - monitoring jezior w USA przy użyciu kr±żka Secchiego
 O.Angelo Secchi SJ - życiorys