logo PTH
<= POWRÓT

Konferencje


DATA: 19 grudnia 2002 r., godz. 11.00
TEMAT: Uroczyste obchody 100 - lecia urodzin prof. Leszka K. Pawłowskiego.
MIEJSCE: Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, blok B, aula im. prof. Mowszowicza
INFORMACJE: piech@biol.uni.lodz.pl, tonczyk@biol.uni.lodz.pl


DATA: 15-18 maj 2003 r.
TEMAT: XXII Miedzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
MIEJSCE: Olsztyn - Mierki
INFORMACJE: dr Iwona Łaźniewska, e-mail: iwoalga@uwm.edu.pl


DATA: 25-27 sierpień 2003 r.
TEMAT: Ekologia i ekofizjologia mikroorganizmów wodnych
MIEJSCE: Mikołajki
INFORMACJE: Zakład Ekologii Mikroorganizmów Wodnych UW,
e-mail: microb.ecol@biol.uw.edu.pl


DATA: 9-14 wrze¶nia 2003 r.
TEMAT: XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich.
MIEJSCE: Warszawa
INFORMACJE: http://www.hydro.biol.uw.edu.pl


DATA: 2-6 wrzesień 2003 r.
TEMAT: V Międzynarodowe Sympozjum: Wykorzystanie Glonów w Monitoringu Rzek
MIEJSCE: Kraków
INFORMACJE: Barbara Kawecka, Janina Kwadrans, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha, PAN w Krakowie, e-mail: kawecka@zbw.pan.krakow.pl