logo PTH
strona główna PTH
English version

webmaster
 

 

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Oddział w Lublinie

Katedra Hydrobiologii UP ul. Dobrzańskiego 37
20-262 Lublin
pthlub@up.lublin.pl


   


wydarzenia a k t u a l n o ¶ c i
spis członków lubelskiego oddziału - adresy.... l u d z i e
informacje o konferencjach ....  k o n f e r e n c j e
informacje o hydrobiologicznych ofertach pracy ....  p r a c a
historia hydrobiologii w o¶rodku lubelskim... h i s t o r i a
hydrobiologiczne linki.... h y d r o b i o l o g i a
(C) 2001 Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Oddział Lubelski - Wszelkie prawa zastrzeżone -
Wszystkie materiały zamieszczone w tej witrynie
objęte s± odpowiednimi prawami autorskimi
Kopiowanie zabronione