logo PTH
<= POWRÓT
Z historii Lubelskiego Oddziału PTH

20 grudnia 1979
W obecności 24 członków - założycieli oraz dwóch delegatów Zarządu Głównego PTH został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Lublinie.
Wybrano Zarząd Oddziału:

Prof. dr hab. Gabriel Brzęk - przewodniczący
Doc. dr hab. Stanisław Radwan - Vice - przewodniczący
Dr Krzysztof Czernaś - sekretarz
Dr Witold Kowalik - skarbnik
członkowie:
Doc. dr hab. Iwo Wojciechowski
Dr Jerzy Chrzanowski
Mgr Zbigniew Girsztowtt

W czasie kadencji I-szego Zarządu, w okresie 20 XII 1979 - 29 VI 1984 odbyło się 17 zebrań naukowych. Oddział lubelski PTH zorganizował także w tym okresie:
- XII Zjazd Hydrobiologów Polskich, który odbył się w dniach 20-23 września 1983 r. w Lublinie
- sympozjum "Aktualny stan i perspektywa środowiska przyrodniczego Lubelskiego Zagłębia Węglowego" , które odbyło się w dniach 23-24 IX 1980 r. w Lublinie.

29 VI 1984 - 10 III 1987
W tym okresie Zarząd oddziału lubelskiego pracował przez drugą kadencję w niezmienionym składzie.

10 III 1987 - 22 V 1991
Skład Zarządu lubelskiego odziału PTH:

Prof. dr hab. Stanisław Radwan - przewodniczący
Prof. dr hab. Iwo Wojciechowski - Vice przewodniczący
Dr Ryszard Kornijów - sekretarz
Dr Danuta Krupa - skarbnik
członkowie:
Prof. dr hab.Modest Misztal
Dr Krzysztof Czernaś
Mgr Zbigniew Girsztowtt


22 V 1991- 14 XII 1994
Skład Zarządu lubelskiego odziału PTH:

Doc. dr hab. Władysława Wojciechowska - przewodnicząca
Dr Krzysztof Czernaś - Vice przewodniczący
Dr Barbara Popiołek - sekretarz
Mgr Janusz Galek - skarbnik
członkowie:
Dr Ryszard Kornijów
Dr Danuta Krupa - skarbnik

W okresie tym odbyło się 13 zebrań naukowych. Oddział lubelski współorganizował także sesję naukową pt. "Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych w obszarach chronionych", która odbyła się w dniach 28-29 VI 1993 r.

14 XII 1994 - 17 XI 1997
Skład Zarządu lubelskiego odziału PTH:

Dr Ryszard Kornijów - przewodniczący
Dr Krzysztof Czernaś - Vice przewodniczący
Mgr Robert Stryjecki - sekretarz
Mgr Janusz Galek - skarbnik
członkowie: Dr Barbara Popiołek
Dr Halina Smal

W okresie tym odbyło się 15 zebrań naukowych oraz 1 seminarium nt. ochrony środowiska, prowadzone w j. angielskim. Oddział lubelski współorganizował także II Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne pt. "Ekologia ekosystemów wodnych Polesia Lubelskiego", które odbyły się w dniach 2-3 VI 1995 r. nad j. Piaseczno.

17 XI 1997 - 16 XI 2000
Skład Zarządu lubelskiego odziału PTH:

Dr hab. Ryszard Kornijów - przewodniczący
Dr Krzysztof Czernaś - Vice przewodniczący
Mgr Robert Stryjecki - sekretarz
Mgr Joanna Sender - skarbnik
członkowie:
Dr Barbara Popiołek
Dr Halina Smal

W okresie tym odbyło się 18 zebrań naukowych, 1 seminarium nt. ochrony środowiska, prowadzone w j. angielskim oraz jedna videokonferencja.

16 XI 2000 -
Skład Zarządu lubelskiego odziału PTH:

Dr Krzysztof Czernaś - przewodniczący
Dr Robert Stryjecki - Vice przewodniczący
Mgr Wojciech Pęczuła - sekretarz
Mgr Joanna Sender - skarbnik
członkowie:
Dr hab. Halina Smal
Dr Jacek Rechulicz


na podstawie sprawozdań Zarządów opracował
- Wojciech Pęczuła