logo PTH
<= POWRÓT


Aktualności     18 listopada 2003 odbylo sie Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze oddzialu lubelskiego. Wybrano nowy Zarzšd na kadencję 2003-2006: dr Krzysztof Czernaœ - przewodniczšcy, dr Robert Stryjecki - vice-przewodniczšcy, dr Monika Tarkowska-Kukuryk - sekretarz, dr Jacek Rechulicz - skarbnik, mgr Joanna Sender - członek, dr Wojciech Pęczuła - członek
     19 grudnia 2002 Zebranie naukowe oddziału, na którym dr Marek Turczyński (Zakład Hydrografii UMCS) wygłosił referat pt.: "Hydronimia Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego".
     28 listopad 2002 - Zebranie naukowe oddziału, na którym mgr Grzegorz Kahlan (Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii AR w Lublinie) wygłosił referat pt.: "Odżywianie się sumika karłowatego (Ictalurus nebulosus) na tle bazy pokarmowej w dwu jeziorach poleskich".
     21 listopad 2002 - Zebranie naukowe oddziału, na którym dr Paweł Buczyński (Zakład Zoologii UMCS) i mgr Edyta Serafin (Katedra Zoologii AR w Lublinie) wygłosili referat pt.: "Narwiański Park Narodowy - chronić czy likwidować - refleksje po wyprawie hydroentomologicznej".
Z abstraktem referatu można zapoznać się TUTAJ

    Wystąpienie Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego w dniu pogrzebu prof. Gabriela Brzęka można przeczytać TUTAJ.

      23 listopad 2001 - Zebranie naukowe oddziału, na którym dr Andrzej Kownacki z Zakładu Biologii Wód PAN z Krakowa przedstawił referat:
"Naukowe podstawy oceny jakości rzek na podstawie makrobentosu".

     26 październik 2001 - Zebranie naukowe oddziału, na którym mgr Andrzej Zykubek z Katedry Botaniki i Hydrobiologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawił referat: "W poszukiwaniu ukrytego zagrożenia, czyli o strukturze fosforu w jeziorze i zlewni".
Z abstraktem referatu można zapoznać się TUTAJ

    24 maj 2001 - Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Lubelskiego, oprócz omówienia planów na drugie półrocze 2001 roku przyjęto także dwoje nowych członków: mgr Agnieszkę Szczurowską oraz mgr Artura Serafina. Oboje są pracownikami Katedry Ekologii Ogólnej Akademii Rolniczej. Gratulujemy!

    24 maj 2001 - Wspólne zebranie naukowe PTH oraz oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Referat wygłosiły: dr Beata Messyasz, dr Barbara Nagengast (Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu) - "Zróżnicowanie florystyczne na poziomie mikro- i makrofitów w sześciu jeziorach Strugi Gołanieckiej".
Z abstraktem referatu można zapoznać się TUTAJ

    27 kwiecień 2001 - Wspólne zebranie naukowe PTH oraz oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, na którym referat wygłosili dr inż. Robert Stryjecki i prof. dr hab. Witold Kowalik z Katedry Zoologii AR w Lublinie - " Pasożytnictwo u wodopójek (Acari, Hydrachnidia) ".
Abstrakt referatu znajduje się TUTAJ

    14 marca 2001- Zebranie naukowe - referat dr inż. Jacka Rechulicza z Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej AR w Lublinie - "Wpływ temperatury inkubacji na rozwój gruczołów wyklucia i wybrane parametry hodowlane u jazia (Leuciscus idus)". Abstrakt referatu znajduje się TUTAJ

    21 luty 2001- zebranie naukowe na którym mgr Grażyna Pająk (Zakład Biologii Wód PAN, Kraków) wygłosia referat pt. "Rozwój fitoplanktonu w nowopowstającym Zbiorniku Dobczyckim".
    4 grudnia 2000- zebranie naukowe na którym dr Krzysztof Czernaś (Katedra Ekologii AR) wygłosił referat pt. "Produktywność zbiorowisk glonów psammonowych w przybrzeżnej strefie mezotroficznego j. Piaseczno". Abstrakt referatu znajduje się TUTAJ