>główna
witamy
program
informacje
kontakt
pobierz
materiały
zjazdowe
galeriaKatedra Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Katedra Botaniki i Hydrobiologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Szanowni Państwo,

Po dwudziestu sześciu latach lubelskie środowisko hydrobiologiczne ma ponownie zaszczyt gościć Hydrobiologów Polskich na kolejnym, 21. Zjeździe, odbywającym się u progu 21. wieku.

Współczesne czasy niosą wiele problemów cywilizacyjnych. Jednym z nich jest postępujący deficyt czystej słodkiej wody. Rozwiązanie tej kwestii leży także w naszej hydrobiologów gestii. To od nas zależy, czy w najbliższych latach podołamy takim zadaniom jak dostarczenie odpowiednich narzędzi do oceny jakości wód, a także poprawy ich stanu, do czego zobowiązują nas odpowiednie przepisy unijne.

Proponujemy by kwestie te, ważkie nie tylko z czysto naukowych, ale i egzystencjalnych względów, stały się motywem przewodnim obrad Zjazdu. Sami, bez pomocy przedstawicieli innych nauk zajmujących się wodą, jak hydrografów i hydrologów, nie rozwiążemy problemów racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania wodą. Dlatego też zapraszamy ich na wspólne obrady, wydzielając odpowiednie sesje tematyczne.

Nawiązując do dat, nie sposób nie wspomnieć, że za rok będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin największego biologa w historii dziejów - Karola Darwina. Wtedy też przypada 150. rocznica ukazania się jego dzieła "O powstawaniu gatunków".

Hydrobiologia ma znaczne osiągnięcia w twórczym rozwijaniu myśli darwinowskich. Chcemy ten dorobek, chociaż w części zasygnalizować, organizując specjalną sesję tematyczną, na którą zamierzamy zaprosić także gości zagranicznych.

Liczymy również na Państwa głosy i inicjatywę w zgłaszaniu innych sesji problemowych. To będzie rzadka okazja wymiany myśli i poglądów, chyba najcenniejszej możliwości takich spotkań.

Podejmując się organizacji Zjazdu, zamierzamy też zaprezentować Państwu, funkcjonujący na trzech uniwersytetach lubelski ośrodek hydrobiologiczny, jego historię i dokonania. W ostatnim dniu spotkania planujemy sesje terenowe, by umożliwić poznanie jakże zróżnicowanych fizjograficznie stron Lubelszczyzny – Roztocza, Polesia i Powiśla.

Po raz pierwszy w historii zjazdów, autorzy doniesień będą mogli swoje prace opublikować w punktowanych czasopismach naukowych, po uprzednim ich zrecenzowaniu. W ten sposób zamierzamy wyjść naprzeciw nowym, szybko rosnącym wymogom stawianym kadrze naukowej.Przewodniczący Komitetu NaukowegoPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Ryszard KornijówKrzysztof Czernaś