>główna
witamy
program
informacje
kontakt
pobierz
materiały
zjazdowe
galeria


NOWE! Spis publikacji Ośrodka Lubelskiego dotyczących środowisk wodnych i mokradłowych    pobierz

NOWE! Abstracts of the 21st Conference of Polish Hydrobiologists   download21 Zjazd Hydrobiologów Polskich - Książka Streszczeń (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN 978-83-7259-181-4. Publikacja plików pdf za zgodą Wydawnictwa).


Wprowadzenie    pobierz
Referat inauguracyjny    pobierz
Lubelski ośrodek hydrobiologiczny    pobierz

Abstrakty referatów:
Sesja: Ekotoksykologia wód    pobierz
Sesja: Hydrologia, Degradacja    pobierz
Sesja: Interakcje troficzne    pobierz
Sesja: Monitoring, ocena stanu ekosystemów    pobierz
Sesja: Paleolimnologia    pobierz
Sesja: Rónorodność biologiczna    pobierz
Sesja: Rybactwo, Ichtiobiologia    pobierz
Sesja: Strategie życiowe    pobierz
Sesja: Darwinian Thinking in Limnology    pobierz

Panele dyskusyjne:
Panel I: Problemy oceny jakości wody    pobierz
Panel II: Zbiorniki zaporowe    pobierz


Abstrakty plakatów:
Sesja: Różnorodność biologiczna, inwazje, paleolimnologia    pobierz
Sesja: Hydrologia, degradacja, rekultywacja    pobierz
Sesja: Interakcje troficzne, rybactwo, ichtiobiologia    pobierz
Sesja: Monitoring, ocena stanu ekosystemów    pobierz

Aneks    pobierz
Plakaty konkursowe    pobierz
Spis treści   pobierz
Indeks autorów    pobierz